توییت امروز ترامپ

با وجود ترامپ د رکاخ سفید شما دلقکی دارید که هر روز شما را میخنداند و محال است حتی یک روز مطلبی جالب و خنده دار نگوید . توییت امروز ترامپ در رابطه با اخبار روز درمورد بمباران پایگاه هوایی سوریه است . منابع خبری نوشتند که یک روز پس از بمباران، چون باند فرودگاه آسیبی ندیده بود ، پرواز جتهای جنگنده سوریه از آن فرودگاه دوباره آغاز شده است. ترامپ هر روز ساعتها اخبار تلوزیون را تماشا میکند و به محض اینکه خبری او را بر می آشوبد بلافاصله ، بدون هیچگونه مشورت و تحقیق ، در آن زمینه توییت میدهد. توییت امروز ترامپ در رابطه با این خبر بوده است . رییس جمهور قدرتمندترین کشور دنیا امروز در توییت خود میگوید

syrian bombardment

دیکتاتورها عاشق جنگ هستند

ترامپ دستور بمباران سوریه را صادر کرد و با موشکهای کروز پایگاه هوایی سوریه را بمباران کرد . این آدم که تا دیروز نمیدانست سوریه خوردنی است یا پوشیدنی امروز به محض دیدن تصاویر آثار گازهای شیمیایی در تلوزیون ، بدون هیچ مشورت و نظرخواهی از هیچ کس دستور بمباران را از پیش خود صادر کرد. هر رییس جمهور دیگری در این موقع و قبل از اقدام به چنین عمل خطرناکی ابتدا با متخصصان امور خارجی و نظامی و غیره به نظر خواهی مینشست و پس از سبک و سنگین کردنهای فراوان ارتش آمریکا را درگیر میکرد اما ترامپ در یک لحظه دستور را صادر و اجرا کرد . ترامپ واقعا خطرناک است . با این کار نشان دادکه انسانی است که لحظه ای و بدون هیچگونه بررسی و تفکر قبلی دستور خطرناکترین کارهارا صادر میکند . و او هنوز حتی به صدروز اول ریاست جمهوری خود نرسیده است . اگر قرار باشد ترامپ هربار به محض دیدن یک خبر در تلوزیون دستور حمله صادر کند واقعا جهان در معرض خطر جدی خواهد بود . با این کار دیر یا زود با قدرتهای بزرگتری درگیر خواهد شد .

دیکتاتورها برای محبوب شدن هیچ راهی بهتر از توسل به جنگ ندارند . با شروع جنگ به دو هدف اصلی دست می یابند . اولا  عوام بیسواد را طرفدار خود میکنند . ثانیا دهان مخالفان را به بهانه جنگ و دفاع از کشور میبندند و طناب دیکتاتوری را سفت میکنند . ترامپ که به شدت و سرعت محبوبیت خود را از دست داده است مانند جرج بوش برای محبوبیت باید به جنگ و قلدری و زورگویی بین المللی متوسل شود . با این کار توده های عوام و بیسواد آمریکایی که به او رای دادند ولی به تدریج از او دور میشدند دوباره بر گرد او جمع خواهند شد و در عین حال میتواند تمام منتقدان خود را متهم به خیانت به میهن کند که چرا در بحبوحه جنگ از او و سیاستهای احمقانه او انتقاد میکنند و با خیال راحت سیاستهای به شدت ضد مردمی خود را که فقط به نفع یک درصد ملیاردرهای آمریکایی است

توییت جدید پرزیدنت قبل ازرفتن به مرخصی

توییت جدید پرزیدنت قبل از رفتن به مرخصی بعد از دوهفته کار طاقت فرسا . شیطان را باید از آمریکا دور نگاه داریم . همون بهتر که ایشون هفته ای یک بار به مرخصی تشریف ببرند .

 3-feb-2017-evil

عربستان سعودی

 هیچ توجه کرده اید که  عربستان سعودی تنها کشوری است شاید در تمام دنیا که مردمش هرگز تظاهرات نمیکنند و هرگز نکرده اند.  من نمیدانم دلیل این امر چیست ولی واقعا مایه حیرت است .

حقوق بشر؟؟

وقتی رییس جمهور یک کشور آشکارا بارها از شکنجه حمایت کرده و آن را مطلوب میشمارد، آیا آن کشور حق دارد سایر کشورها را در مورد حقوق بشر موعظه کند؟

چگونه دموکراسیها سقوط میکنند

یک ابله بیسواد خودشیفته و دیوانه و هنرپیشه درجه دو سریالهای تلوزیونی ریلتی شو رییس جمهور شده است . مطابق معمولِ این موارد نیز مشتی جاه طلب قدرت طلب شیفته مال و بی پرنسیپ او را احاطه کرده اند و با استفاده از ضعفهای شخصیتی وی اهداف شخصی خود را پیش میبرند . اینگونه است که دموکراسها ضعیف میشوند و جان میدهند .

حزب جمهوریخواه تا کجا سقوط خواهد کرد ؟

حزب جمهوریخواه و نیروهای دست راستی در آمریکا از ریگان شروع کردند ، به بوش رسیدند و اکنون به حد ترامپ سقوط کرده اند. هریک از این روسای جمهور از دیگری بی مایه تر بوده است . وقتی به سی سال اخیر بنگریم روسای جمهور منتخب حزب جمهوریخواه روز به روز بیسوادتر و نادانتر و عوامفریبتر شده اند . حزب جمهوریخواه تا کجا سقوط خواهد کرد ؟ پس از آن که نوبت ترامپ به سر آمد که را کاندید ریاست جمهوری خواهند کرد ؟ یک عوامفریب دیکتاتور مسلک چون هیتلر را؟ آیا این سقوط را پایانی نیست ؟ با و جود چنین حزبی در راس قدرت در آمریکا آیا دموکراسی آمریکا دوام خواهد آورد یا مانند دموکراسی رم باستان روز به روز و سال به سال کمرنگتر خواهد شد تا سرانجام تبدیل به دیکتاتوری زورمداران و لژیونرها و سرمایه داران شود ؟

تغییرات جدید کابینه کانادا پیامی است به ترامپ

آفرین به نخست وزیر کانادا . درست موقعی که ترامپ روی کار می آید کابینه خودرا عوض کرد. وزیر امور خارجه جدید کانادا به علت مخالفت با دیکتاتوری پوتین مورد تحریم روسیه است و اجازه سفر به روسیه ندارد در عوض سفیر جدید کانادا به چین یکی از نزدیکترین افراد به نخست وزیر است و دولت چین از انتخاب وی بسیار راضی است . درست نقطه مقابل ترامپ که عاشق روسیه است و در عوض با چین بد است . جاستین ترودو در واقع به ترامپ پیغام داده که سیاست کانادا متفاوت است.

«کشور «کوردستان

 اینهم برنامه ای که برای کردستان ما چیده اند . یکی از دوستان میگفت بی انصافهانکردند یک خط هم از تبریز بکشند تا دریای خزر تا خاویار مجانی هم در کشور «کوردستان» داشته باشند .

kurdistan-kurd-homeland-map

TAXES

understanding the cost of everything and the value of nothing : this is a real picture of people who are against taxes at all costs

The last Trump tweets about Arnold

On Friday, Trump flamed the new host of NBC’s The Celebrity Apprentice, the former governor of California, Arnold Schwarzenegger. “Wow, the ratings are in and Arnold Schwarzenegger got swamped (or destroyed) by comparison to the ratings machine, DJT.”

He was talking about 2008 ratings for a crass reality show that he still produces. That was nine years ago. In 14 days, he will run a country, and this is what is on his mind. He referred to himself in the third person, always a bad sign, and called himself a “ratings machine,” just as he has boasted about his “very high IQ, one of the highest” for which there is no evidence.

Schwarzenegger responded with statesmanlike dignity.

So. Fractured thoughts, vulgar insults, patent insecurity, misspellings, humiliations, simple-minded analysis, references to himself in the third person.

I feel like a doctor reading a patient’s notes. I would say the patient is ill or at least impossible. I would admit him to a quiet hospital with sweeps of green lawn, give him sedating rather than activating drugs and advise talk therapy though not in groups.

If you want to understand Trump voters, read this one article

This one article really helped me to understand Trump voters. How could a person vote for his class enemy? Read this article to understand how:

http://time.com/4620974/disabled-donald-trump-vote/?xid=newsletter-brief

خطر ترامپ

هر روز که به ریاست جمهوری ترامپ نزدیک میشویم اضطراب من بیشتر میشود . با وجود دیکتاتور جاه طلبی چون پوتین در راس قدرت در روسیه و دیوانه بیسواد خودشیفته عوامفریبی مانند ترامپ در راس قدرت در آمریکا ما ناگهان و بدون اینکه متوجه باشیم وارد دوره خطرناکی در تاریخ جهان شده ایم . گاه فکر میکنم بر لبه پرتگاه یک جنگ اتمی ایستاده ایم و خود خبر نداریم . احساس میکنم درسالهای آخر دهه سی قرن بیستم پس از صعود دیکتاتوریها در اروپا زندگی میکنم . هیچکس فکر نمیکرد دلقک دیوانه ای مثل هیتلر جهان را گرفتار یک جنگ جهانی فاجعه بار کند ولی دیدیم چه فاجعه ای رخ داد .
هیتلر هم وقتی روی کار آمد کسی  او را جدی نمیگرفت . با آن سبیل مسخره و سخنرانیهای خنده دار و هیستریکش همه فکر میکردند چندسالی در راس قدرت میماند و سپس مردم آلمان او را در انتخاباتی دیگر خلع میکنند .

Canada is the first post-national state in the world

https://www.theguardian.com/world/2017/jan/04/the-canada-experiment-is-this-the-worlds-first-postnational-country?utm_source=pocket&utm_medium=email&utm_campaign=pockethits

GUARDIAN ARTICLE:

We took in an estimated 300,000 newcomers in 2016, including 48,000 refugees.

The prime minister, Justin Trudeau, articulated this when he told the New York Times Magazine that Canada could be the “first postnational state”. He added: “There is no core identity, no mainstream in Canada.”

There’s more than one story in all this. First and foremost, postnationalism is a frame to understand our ongoing experiment in filling a vast yet unified geographic space with the diversity of the world. It is also a half-century old intellectual project, born of the country’s awakening from colonial slumber.

 

اسد جنایتکار است و هرکه از پیروزی او شاد باشد حامی یک جنایتکار جنگی است

من از چند پیش فرض شروع میکنم که فکر کنم همه آزادیخواهان با آن موافق باشند .پیش فرضهای من همه بر بنیان دموکراسی بنا شده .  دموکراسی برای من یک میزان و معیار اساسی در سنجش و ارزیابی هر پدیده سیاسی است . پیش فرضهای من چنین هستند :

  1. خاندان اسد از وحشیترین و دد منشترین خاندانهای دیکتاتوری تاریخ مدرن هستند . این خاندان بیش از شصت سال است بر سوریه مسلط هستند . دیکتاتوری خاندان اسد از مدتها پیش زبانزد بوده است . کوچکترین اثری از دموکراسی در سوریه تحت تسلط این خاندان سلطنتی وجود نداشته است (واقعا باید گفت خاندان سلطنتی ) . شکنجه های نیروهای امنیتی اسد از وحشیانه ترین انواع شکنجه های مدرن بوده است . حتما به خاطر داری که انقلاب سوریه از آنجا شروع شد که نیروهای اسد چند کودک را که روی دیوار شعارهای ضد اسد نوشته بودند دستگیر کردند و تعدادی از آنها را زیر شکنجه کشتند .

  2. انقلاب مردم سوریه برای حصول به دموکراسی و آزادی بود . آن صحنه های شور انگیز شروع انقلاب سوریه را هنوز یادمان نرفته است .

  3. اسد به جای تسلیم به خواست مردم سوریه برای دموکراسی شروع به قتل عام گسترده تظاهرات مسالمت آمیز مردم کرد . این را هم که یادمان نرفته است . هنوز فیلمهایش روی اینترنت موجود است .

  4. هدف اسد این بود که با قتل عام مردم انقلاب را رادیکالیزه کند تا قدرت به دست نیروهای تندرو بیفتد تا آن گاه بهانه کافی برای سرکوب انقلاب داشته باشد .

  5. اسد یک جنایتکار جنگی است که چند صد هزار نفر از مردم خود را به قتل رسانده و جایش در دادگاه بین المللی جنایت علیه بشریت است و هیچ وجدان آزادیخواهی بقای او را نخواهد پذیرفت .  .

  6. هیتلر و موسولینی در جنگ داخلی اسپانیا به کمک فرانکو آمدند و با قتل عام مردم آزادیخواه اسپانیا باعث پیروزی او شدند . دقیقا مانند جنگ داخلی اسپانیا ایران و روسیه به کمک اسد آمدند . حتما قبول داری که بدون کمک این دو دیکتاتوری محال بود اسد بتواند در مقابل سیل انقلاب آزادیخواهانه مردم سوریه مقاومت کند . فکر نکنم کسی معتقد باشد  که ایران یا روسیه دولتهای دموکراتی هستند .

  7. دیکتاتوری به کمک دیکتاتوری آمد تا یک انقلاب مسالمت آمیز برای دموکراسی را سرکوب کند . چگونه  یک انسان با وجدان طرفدار دموکراسی میتواند از پیروزی دیکتاتورها شاد باشد ؟؟؟؟